การให้ข้อมูลและปรึกษาหารือ

การให้ข้อมูลและปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1

              เข้าพบและปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในอำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเบื้องต้น พร้อมทั้งขอรับฟังข้อคิดเห็น ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

 

การให้ข้อมูลและปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2

              โครงการได้ประสานผู้นำชุมชนอำเภอนครชัยศรี (ตำบลวัดละมุด บางแก้วฟ้า บางพระ) อำเภอบางเลน (ตำบลบางระกำ ลำพญา) เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดละมุด เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นก่อนการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่  Visitors: 10,893