หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการประชุม กลุ่มย่อยระดับพื้นที่

หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการเชิญประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ 

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สนง.เทศบาล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 29 พ.ย. 2562  - ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ และ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 


Visitors: 12,112