หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) วันที่ 16 ม.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กดดาวน์โหลดเอกสารหรืออ่านเอกสาร ด้านบน(PDF)

Visitors: 12,110